หน้าแรก

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในโรงเรียน

ข่าวการศึกษาจาก ครูบ้านนอกดอทคอม

ข่าวการศึกษาจาก ครูประถมดอทคอม

นางสาวทัศนีย์ แก้วงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม เป็นประธานในการส่งมอบเงินทุน กสศ. ที่ห้องประชุมนาคสมุทร ในวันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2565

กิจกรรมอนามัยโรงเรียน บริการวัคซีนโควิด-19 โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 21 กรกฎาคม 2565 ยอดนักเรียน 200 คน ขอขอบคุณทีม Pcc แขมเจริญ จิตอาสาวัคซีนให้บริการโควิด19 ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ทำให้กิจกรรมสำเร็จด้วยดี

นางจามจุรี นามแก้ว:รายงาน