21-7-65ฉีดวัคซีน

กิจกรรมอนามัยโรงเรียน บริการวัคซีนโควิด-19 โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 21 กรกฎาคม 2565 ยอดนักเรียน 200 คน ขอขอบคุณทีม Pcc แขมเจริญ จิตอาสาวัคซีนให้บริการโควิด19 ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ทำให้กิจกรรมสำเร็จด้วยดี

Leave a Reply

Your email address will not be published.