Month: April 2022

คณะกรรมการตรวจรับหนังสือเรียน

เรียนคณะกรรมการตรวจรับหนังสือเรียน เนื่องด้วยวันนี้ร้านหนังสือ จะมาส่งหนังสือกระทรวง จำนวน 29 ลัง ในเวลาประมาณ 13.00 นถึง 15.00 น จึงขอเรียนแจ้งให้คณะกรรมการมาทำการตรวจรับหนังสือในเวลาดังกล่าวด้วยครับ ขอบคุณครับ

Read more