28-2-2565พิธีตัดหวายลูกนิมิตผูกพัทธสีมา

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดมโดยการนำของ ผอ.ทัศนีย์ แก้วงาม รองอุตรี เชื้อประทุม รองอังคณา พลมนตรี พร้อมด้วยคณะบุคลากรได้เข้าร่วมพิธีตัดหวายลูกนิมิตผูกพัทธสีมาในงานบุญประจำปีฉลองอุโบสถของวัดศิริสารคุณ ในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เอื้อเฝื้อภาพถ่าย โดยครูอุบลและครูอุทัยทิพย์

Leave a Reply

Your email address will not be published.