20-2-65ปรับสภาพภูมิทัศน์

ขอขอบคุณตาสมชาย ก้อนค้ำเจ้าของร้านโรงกลึงเดชอุดมที่อนุเคราะห์รถเครนเล็กในการขนย้ายตำแหน่งเสาปูนบ้านพักครูจากการประสานงานของครูวีระชัย และด้วยการทำงานของทีมงานบริหารทั่วไปจึงทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Leave a Reply

Your email address will not be published.