ศูนย์สอบOnet

ผอ.ทัศนีย์ แก้วงามได้กล่าวตอนรับนักเรียนที่เข้าร่วมทดสอบ Onet ณ ศูนย์สนามสอบโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published.