พิธีสวนสนามและปฏิญาณตน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ได้จัดพิธีสวนสนาม และปฏิญาณตน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย โดยมี ดร.ทัศนีย์ แก้วงาน เป็นประธานในพิธี

ภาพกิจกรรม ขอขอบคุณ ภาพสวยๆจากกลุ่มไลน์กิจกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published.