การรับวัคซีน20-1-66

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพ ชุมชนเมืองบ้านแขมเจริญ กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ได้ดําเนินการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน ป.1 ป้องกันโรคหัด/หัดเยอรมัน/คางทูม และรับวัคซีนป้องกัน คอตีบ บาดทะยัก และโปลิโอ (ในรายวัคซีนไม่ครบ)

เนื้อความ#กระดานข่าว

ภาพกิจกรรม#ขอบคุณภาพสวยๆจากกลุ่มไลน์กิจกรรม(วัคซีน ป.1 20 ม.ค. 66)

Leave a Reply

Your email address will not be published.