11-2-65เตรียมสนามสอบ

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดมได้ทำการจัดเตรียมสถานที่ เพื่อเป็นศูนย์สอบOnet สนามสอบโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม

ผูกผ้าจัดสถานที่จุดเช็กอิน ภาพกิจกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published.