พิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ดร.ทัศนีย์ แก้วงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม เป็นประธานใน  วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 

Leave a Reply

Your email address will not be published.