ความก้าวหน้าการสร้างห้องสมุด

ดร.ทัศนีย์ แก้วงามผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดมได้ตรวจดูความก้าวหน้าของการสร้างห้องสมุดโรงเรียน

ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ดร.ทัศนีย์ แก้วงามผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดมได้ตรวจดูความก้าวหน้าของการสร้างห้องสมุดโรงเรียน

Leave a Reply

Your email address will not be published.